เปลี่ยนรหัสผ่าน Password และตั้งค่าบัญชี

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Password และตั้งค่าบัญชี เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในระบบหลังบ้านได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกเมนู บัญชีของฉัน
  2. คลิกเมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน
    เปลี่ยนรหัส
  3. แก้ไขรหัสผ่านโดยกรอกรหัสผ่านเดิม จากนั้นกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการและยืนยันรหัสอีกครั้ง
  4. คลิกไอคอน เปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อยืนยันข้อมูลรหัสผ่านใหม่ ระบบจะทำการเปลี่ยน password ที่แก้ไขใหม่ให้ค่ะ
    แก้ไขรหัสผ่าน

Related Post

Comments

comments