วิธีการขอ Google Map Api Key สำหรับใช้งาน Google Map

วิธีการขอ Google Map API Key เพื่อนำมาใช้กับระบบ MakeWebEasy

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า แผนที่ Google Map ได้มีความสำคัญอย่างมากต่อคนยุคใหม่ สร้างความสะดวกสบายมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร A เปิดเว็บไซต์ให้ข้อมูลร้านอาหาร และได้ทำการสร้างแผนที่ Google Map ขึ้นมา เมื่อลูกค้าเห็นอยากมาทานอาหาร ก็สามารถมาได้ง่าย ๆ โดยดูที่แผนที่ Google Map

ณ ปัจจุบัน Google ได้มีการอัพเดทระบบและเปลี่ยนชื่อใหม่ภายใต้ชื่อ Google Maps Platform ยังสามารถใช้งานได้ฟรีเหมือนเดิม และลูกค้ายังสามารถใช้งานได้ปกติ

กรณีที่เลือกใช้การตั้งค่าแบบ advance หรือรูปแบบอื่นๆ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ โดย google ให้เครดิตใช้งานฟรี 200$/เดือน โหลดหน้าแผนที่ได้ประมาณ 28,000 ครั้ง/วัน แต่หากมีการใช้งานเกินกว่าที่กำหนด จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาและจำนวนการโหลดใช้งานตามที่ google กำหนด

อ้างอิงระบบและราคา :  https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/

วิธีตั้งค่าใช้งาน Google Maps Platform

1. เข้าไปที่ https://cloud.google.com/maps-platform

2. คลิกที่ GET STARTED ตามรูปด้านล่าง

 

 

3. เลือกการใช้งาน Maps และกด CONTINUE ดังภาพ

4. หากยังไม่ได้ login ให้เข้าใช้งานด้วยบัญชี Gmail  จากนั้นคลิก NEXT (หาก login ใช้งานไว้แล้ว ระบบจะพาไปที่ข้อ 5. )

กรอกข้อมูลรหัสผ่าน และคลิก NEXT

 

 

5. ตั้งชื่อ project name ตามที่ต้องการ ชื่อที่ตั้งต้องมีตัวอักษรมากกว่า 4 ตัวขึ้นไป เว้นวรรค และ - ได้ เมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว คลิก ยอมรับ Yes และคลิก NEXT

 

6.  คลิก CREATE BILLING ACCOUNT เพื่อตั้งค่าข้อมูลการชำระเงิน

 

7. ตั้งชื่อบัญชีสำหรับการตั้งค่าข้อมูลการชำระเงิน

 

8. เลือกประเทศของท่าน เช่น ประเทศไทย คลิก ConFirm  (ระบบกำหนดสกุลเงินไว้เป็น USD ไม่สามารถแก้ไขได้)

 

9. กรอกข้อมูลการชำระเงิน

  • คลิกแก้ไข Account info เพื่อเปลี่ยนข้อมูล ส่วนบุคคล หรือ แบบธุรกิจ
  • กรอกข้อมูลที่อยู่ของท่าน
  • กรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตของท่าน (บัตรต้องใช้งานได้ มีวงเงินมากกว่า 1 USD) คลิก Save จากนั้นระบบตรวจสอบโดยการตัดบัตรเครดิตของท่าน 1 USD

 

10. จากนั้นคลิก NEXT เพื่อเปิดการใช้งานแผนที่

11. คัดลอก API KEY ของท่านดังภาพ จากนั้นคลิก DONE

12. ระบบจะพามาที่หน้า Overview คลิกเลือก Maps JavaScript API ดังภาพ

 

13. เลือก APIs จากนั้นเลือก Geocoding API เพื่อเปิดใช้งาน

 

14. คลิก ENABLE อีกครั้ง รอระบบดำเนินการสักครู่ เพื่อเปิดใช้งาน

 

ระบบแสดงหน้าจอดังภาพ เพื่อแสดงการเปิดใช้งาน จากนั้นคลิก APIs เพื่อกลับไปตั้งค่าอีกครั้ง

 

15. คลิกเลือก Places API for Web เพื่อเปิดใช้งาน

 

16. คลิก ENABLE อีกครั้ง รอระบบดำเนินการสักครู่ เพื่อเปิดใช้งาน

 

17. ระบบแสดงสัญลักษณ์ You Should secure your new API key คลิก SECURE CREDENTIALS เพื่อตั้งค่าการเข้าถึงแผนที่

 

18. ตั้งค่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน เลือก HTTP referrers (web sites) จากนั้นกลับไปที่ระบบหลังบ้านเว็บไซต์ของท่านเพื่อไปเก็บค่า URL เว็บไซต์มาตั้งค่าดังภาพ (ไปข้อที่ 19) และคลิก Save

 

19. หลังจากนั้นให้กลับไปที่ระบบหลังบ้านเว็บไซต์ ไปที่ Design > Page > คลิกที่ชื่อ Page Contact us มาที่หน้าจัดการแผนที่ คลิกที่แท็บเมนู Map & Branch กดคลิก และเลือก Manage

 

20. นำ API key ที่คัดลอกไว้ในตอนที่ตั้งค่า วางในช่อง API Key ดังภาพ จากนั้นคัดลอก HTTP reference ทั้ง 3 ลิ้งค์เก็บไว้ และคลิก Save และกลับไปตั้งค่า (ไปข้อที่ 18 )

หลังจากคลิกบันทึกข้อที่ 18 รอระบบดำเนินการประมาณ 5 นาที จากนั้นกลับไปหน้าเว็บและรีเฟรชหน้า เพียงเท่านี้นการตั้งค่า Google map ของเราเสร็จเรียบร้อยและแผนที่แสดงที่หน้าเว็บแล้วค่ะ

 

*เพิ่มเติม หากต้องการควบคุมจำนวนการเข้าถึงแผนที่ต่อวัน สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ดังภาพ

คลิก APIs > Quota > คลิก แก้ไข Map loads per day กำหนดไม่เกิน 28,000 ครั้งจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

กรณีต้องการเพิ่มตำแหน่งแผนที่ในเว็บไซต์ สามารถทำขั้นตอนได้ดังนี้

1. คลิก เพิ่มสาขา (Add branch)

 

2. เพิ่มข้อมูลบริษัทหรือร้านค้าของท่าน

  • รูปภาพ (ถ้ามี)
  • ชื่อสาขา (ชื่อบริษัทหรือร้านค้า)
  • รายละเอียดที่อยู่
  • ค้นหาตำแหน่ง (ใส่ที่อยู่เพื่อกำหนดตำแหน่งแผนที่) และกด Enter

จากนั้นคลิก บันทึก เพียงเท่านี้หน้าเว็บไซต์ของเราจะมีตำแหน่งแผนที่แสดงในเว็บไซต์

 

 

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments