การตั้งค่าปุ่มในเว็บไซต์

การตั้งค่าปุ่มในเว็บไซต์

การตั้งค่าปุ่มในเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่ง ปุ่มของเว็บไซต์ทั้งหมดได้ เพื่อให้เว็บไซต์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจัดการได้ดังนี้

  1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Design
  2.  เลือกเมนู Appearance
  3.  เลือก Button

 

  1. เลือก Style ที่ต้องการ จากนั้นกด Save
  • Button Style - รูปแบบของปุ่ม
  • Customize Button - สีหลักของปุ่ม
  • Customize Button hover - สีปุ่มเมื่อเมาส์ชี้

ตัวอย่าง การแสดงผลเมื่อเปลี่ยนสีปุ่ม

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments