การจัดการสินค้าทั้งหมด

การจัดการสินค้าทั้งหมด เป็น Feature ที่ช่วยจัดการรายละเอียดสินค้า ไม่ว่าจะเป็น เพิ่ม / ลบ / แก้ไข รายการสินค้าทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถเรียงลำดับรายการสินค้าทั้งหมดได้อีกด้วย โดยเราสามารถจัดการได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู Product

3. เลือก All product - สินค้าทั้งหมด

 

4. เมื่อเข้าหน้าการจัดการในส่วนของสินค้าทั้งหมดแล้ว เจ้าของเว็บไซต์จะสามารถดูข้อมูลสินค้าได้ทั้งหมด หรือแบ่งตามหมวดหมู่ได้ สามารถเพิ่ม / ลบ / แก้ไข  ก็สามารถจัดการข้อมูลสินค้าในหน้านี้ได้เลย

  • Search - ค้นหารายการสินค้าจากรหัสสินค้า / ชื่อสินค้า
  • Category Main - เลือกค้นหาจากหมวดหมู่หลัก
  • Category Sub Lv.1  - เลือกค้นหาจากหมวดหมู่ย่อยที่ 1
  • Category Sub Lv.2  - เลือกค้นหาจากหมวดหมู่ย่อยที่ 2

 

5. สามารถจัดการเพิ่มสินค้า ทำได้โดยการ คลิกที่ ปุ่ม + Add Product หรือ การเพิ่มสินค้า จาก Instagram

6. สามารถเรียงลำดับก่อนหลังได้ โดยการใส่หมายเลข ที่ช่อง No. และกดที่ปุ่ม Sort  หรือ จะใช้วิธีลากขึ้นลง ระบบจะรันเลขให้อัตโนมัติ

 

ตัวอย่างการแสดงผล

Related Post

Comments

comments