การตั้งค่าพื้นหลังเว็บไซต์

การตั้งค่าพื้นหลังเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่ง Background พื้นหลังของเว็บไซต์ทั้งหมดได้ โดยสามารถเลือกปรับแต่งด้วยการใช้สีหรือรูปภาพ เพื่อให้เว็บไซต์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจัดการได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Design

2. เลือกเมนู Appearance

3. เลือก Background สามารถเลือกได้ว่าจะปรับแต่งด้วย สี / รูปภาพ

4. กด Save

 

 

ตัวอย่างการแสดงผลพื้นหลังเว็บไซต์

Related Post

Comments

comments