วิธีการตั้งค่าชุดแบนเนอร์โฆษณา

วิธีการตั้งค่าชุดแบนเนอร์โฆษณา ส่วนที่สามารถเข้าไปจัดการกับชุดแบนเนอร์โฆษณาโดยสามารถ เพิ่ม-แก้ไข-ลบ แบนเนอร์ โฆษณาตามที่ต้องการได้  โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู More Feature

3. เลือก Banner > Groups

 

4. คลิกที่ปุ่ม Add group เพื่อเพิ่มชุดแบนเนอร์โฆษณา

 

 

 

5. ใส่รายละเอียดของชุดแบนเนอร์โฆษณา ดังนี้

  • Banner group name - ชื่อชุดแบนเนอร์
  • Type - ประเภทของแบนเนอร์ มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบสุ่ม หรือ แบบเรียงลำดับ
  • Choose banner - ให้เลือกแบนเนอร์ที่เราสร้างไว้จากนั้นกด Add ทีละรายการ

 

6. เมื่อกด Add แล้ว จะได้ตามภาพ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Save

 

วิธีการใช้งานแบนเนอร์โฆษณา

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู More Feature

3. เลือก Placements

 

4. ใส่รายละเอียดข้อมูล เพื่อที่จะเรียกใช้งานโฆษณาแบนเนอร์

  • Placement name - ชื่อตำแหน่งโฆษณา
  • Page - เพจ (จากตัวอย่างเลือกเป็น All Product หมายความว่า โฆษณาแบนเนอร์ นี้จะไปแสดงผลที่หน้า All Product)
  • Ad or Group - แบนเนอร์ หรือกลุ่มแบนเนอร์  (จากตัวอย่างเลือกเป็นกลุ่มแบนเนอร์)
  • Banner size - ขนาดแบนเนอร์
  • Position - ระบุตำแหน่ง ว่าแสดงผล ส่วนด้านบน หรือด้านล่าง
  • Amount of banner for show - จำนวนการแสดงผลของ Banner
  • Display - สามารถเลือกว่าให้ระบบ เปิด / ปิด

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อเปิดระบบโฆษณาแบนเนอร์ สำหรับ กลุ่มแบนเนอร์ ภาพจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments