การตั้งค่าธีมในเว็บไซต์

การตั้งค่าธีมในเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่ง ธีมของเว็บไซต์ทั้งหมดได้ เพื่อให้เว็บไซต์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจัดการได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Design

2. เลือกเมนู Appearance

3. เลือก Color Theme มี 2 แบบคือ Light (สว่าง) , Dark (ทึบ)

4. กด Save

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อเลือกแบบ Light (สว่าง)

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อเลือกแบบ Dark (ทึบ)

Related Post

Comments

comments