การจัดการระบบข้อความติดต่อ

การจัดการระบบข้อความติดต่อ  เป็น Feature ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความหาเจ้าของเว็บไซต์ได้ ในกรณีที่ต้องการติดต่อร้านค้า ฟีเจอร์นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กลับลูกค้าได้ หากเว็บไซต์มีการเปิดใช้ Contact box ในเมนูติดต่อ เมื่อลูกค้าส่งข้อความผ่านทางเว็บไซต์เจ้าของร้านจะสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

 

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู Contacts

3. เลือก Inbox - ข้อความ

 

4. เข้ามาแล้วจะเจอข้อมูลการติดต่อ ข้อความ , ข้อมูลลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา , หมายเลข IP Address , วันที่ข้อความถูกส่งเข้ามา , สถานะข้อความ

 

 

5. หากต้องการตอบกลับลูกค้า ให้คลิกที่รูปแว่นขยาย จากนั้นใส่ข้อความที่ต้องการตอบกลับ และคลิกที่ปุ่ม Reply

 

6. เมื่อตอบกลับเรียบร้อยแล้ว สถานะจะถูกเปลี่ยนจาก รอการตอบกลับ เป็น ตอบกลับแล้ว

Related Post

Comments

comments