การจัดการระบบโปรโมชั่น

ระบบโปรโมชั่น เป็น Feature ที่ช่วยกระตุ้นยอดขาย โดยการตั้งโปรโมชั่น ไม่ว่าจะเป็น ขนส่งฟรี หรือ ส่วนลดสินค้า โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

 1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage
 2. เลือกเมนู E-Commerce
 3. เลือก Promotion - ระบบโปรโมชั่น

 4. คลิกปุ่ม + Create promotion ระบบสามารถสร้างโปรโมชั่นได้ 2 แบบ โปรโมชั่นทั่วไป กับ Promotion code

ตัวอย่างการสร้างโปรโมชั่นทั่วไป

 • Promotion name - ชื่อโปรโมชั่น
 • Promotion type  - มี 2 ประเภท คือ โปรโมชั่นทั่วไป และโปรโมชั่นโค้ด (จากตัวอย่างข้อนี้เลือก โปรโมชั่นทั่วไป)
 • Campaign setting - ตั้งค่าโปรโมชั่น เงื่อนไขโปรโมชั่น มี 3 แบบ 1. ลดทันที (THB)  2.ลดทันที (เปอร์เซ็นต์ %) 3.ฟรีค่าขนส่ง
 • For -  มีให้เลือกสำหรับทุกใบสั่งซื้อ , เมื่อซื้อสินค้าครบ (THB) และ เมื่อซื้อสินค้าครบ (ชิ้น)
 • Permission - สิทธิ์สำหรับลูกค้าทั่วไป หรือ สมาชิก
 • Date range - ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น

 

 

ตัวอย่างการสร้างโปรโมชั่นโค้ด

 • Promotion Name - ชื่อโปรโมชั่น
 • Promotion type - มี 2 ประเภท คือ โปรโมชั่นทั่วไป และโปรโมชั่นโค้ด (จากตัวอย่างข้อนี้เลือก โปรโมชั่นโค้ด)
 • Promotion code - โปรโมชั่นโค้ด ให้สร้างโปรโมชั่นโค้ดตามที่ต้องการ จำกัดตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน ไม่เกิน 10 ตัวอักษร
 • How many times can this discount be use? - จำนวนครั้งที่ใช้โปรโมชั่นโค้ดนี้ได้ มีให้เลือกว่า ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือ จำกัด (จากตัวอย่างจำกัด 50 ครั้ง)
 • Campaign setting - ตั้งค่าเงื่อนไขว่าโปรโมชั่นคืออะไร มีให้เลือก 1. ลดทันที (THB)  2.ลดทันที (เปอร์เซ็นต์ %) 3.ฟรีค่าขนส่ง (จากตัวอย่างเลือกฟรีค่าขนส่ง)
 • For - มีให้เลือกสำหรับทุกใบสั่งซื้อ , เมื่อซื้อสินค้าครบ (THB) และ เมื่อซื้อสินค้าครบ (ชิ้น)
 • Permission - สิทธิ์สำหรับลูกค้าทั่วไป หรือ สมาชิก
 • Date range - - ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น

 

 เมื่อสร้างระบบโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้ว หากการสั่งซื้อตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ จะมีช่องให้ใส่โปรโมชั่นโค้ด เมื่อใส่โปรโมชั่นโค้ดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มใช้ หากอยู่ในสิทธิ์ จะสามารถใช้งานได้ค่ะ

 

 

Related Post

Comments

comments