การตั้งค่าระบบ E-Commerce

การตั้งค่าระบบ E-Commerce Feature ที่ช่วยกำหนดฟังก์ชั่นการใช้งานได้ โดยสามารถกำหนดได้ว่าจะเลือกใช้งาน หรือจะปิดฟังก์ชั่นการใช้งานในส่วนของ E-Commerce

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู E-Commerce

3. เลือก Settings - ตั้งค่า

 

4. หากต้องการเปิดใช้งานให้คลิกที่ On หรือ หากต้องการปิดการใช้งาน ให้คลิกที่ปุ่ม Off

  • Place an order as guest account - เปิด / ปิด ระบบการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิก
  • Show inventory at product detail - เปิด / ปิด แสดงจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ในคลังสินค้าที่หน้าชิ้นสินค้า
  • Price comparing system - เปิด / ปิด เปิดระบบเปรียบเทียบสินค้า
  • Activate wishlist product - เปิด / ปิด รายการสินค้าที่ฉันชอบ
  • Activate shipping - เปิด / ปิด ระบบขนส่งสินค้า
  • Add remark with the order - ใส่หมายเหตุแนบท้ายใบสั่งซื้อสินค้า
  • Add remark with the cart - ใส่หมายเหตุท้ายตะกร้าสินค้า

 

Related Post

Comments

comments