วิธีการตั้งค่า Favicon

วิธีการตั้งค่า Favicon สัญลักษณ์ที่แสดงตรง แท็บ Browser หน้า Title tag ขนาดที่ใช้งานคือ  ขนาด 16*16 Px  Feature เป็นส่วนเล็ก ๆ แต่กลับมีความสำคัญมากทีเดียว เนื่องจากการใส่สัญลักษณ์ icon ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถจดจำเว็บไซต์ได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู Site Setting

3. เลือก Favicon

 

4. เข้ามาแล้วให้คลิกที่ Browse เลือกรูป Favicon ของเว็บไซต์ และกด open

 

 

5. เมื่อ Upload เรียบร้อยแล้ว ให้กด Save

Related Post

Comments

comments