FEATURE UPDATE ประจำสัปดาห์ 27/06/2561

ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธที่ 27 มิถุนายน .. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

Version 3.83.328 (27/06/2561)

  • Template ใหม่ Electrical Machine  เทมเพลตเว็บไซต์ ช้อปปิ้งออนไลน์ เหมาะกับผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่
    ปรับปรุงและแก้ไข Feature เพิ่มเติม

    • Facebook Login API  ปรับปรุงระบบ Facebook API ให้รองรับ Version ใหม่เนื่องจาก Facebook ได้มีการพัฒนา Update Version API

อยู่ในระหว่างพัฒนา

  • Theme Design ปรับปรุงระบบ Theme ของเว็บไซต์
  • Mobile Responsive  พัฒนารูปแบบการแสดงผลเว็บไซต์ในมือถือให้ดียิ่งขึ้น

แผนพัฒนาต่อไป

  • New Design Layout  พัฒนาระบบการออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับกับการออกแบบเลย์เอาท์ใหม่ๆ มากขึ้น
  • Multi User System  พัฒนาระบบหลายผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน

 

ทางทีมพัฒนา MakeWebEasy ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้

Related Post

Comments

comments