MakeWebEasy News, Feature Update
MakeWebEasy News, Feature Update

Feature Update ประจำสัปดาห์ 3/05/2560

ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม  .. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

Version 3.61.212 (3/05/2560)

ปรับปรุงและแก้ไข  Feature เพิ่มเติม

  • Inform Payment ปรับปรุงให้สามารถสั่งพิมพ์หน้ารายละเอียดใบแจ้งการชำระเงินได้
  • Order  ปรับปรุงระบบ Export  Excel ข้อมูลรายการสั่งซื้อให้แสดงชื่อสินค้า รหัส และจำนวนการสั่งซื้อ ได้
  • Track Code  ปรับปรุง Email track code ให้แสดงชื่อประเภทการขนส่ง
  • Text Editor  ปรับปรุงระบบให้รองรับ Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด

อยู่ในระหว่างพัฒนา

  • SSL พัฒนาให้เว็บไซต์ของลูกค้ารองรับ HTTPS
  • Single Page พัฒนาระบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว (Single Page website)
  • Menu Management พัฒนาระบบจัดการเมนูใหม่ให้สามารถจัดการเมนูแยกกับระบบเพจได้
  • Back Offcice menu พัฒนาระบบกรุ๊ปเมนูในระบบหลังบ้านให้ใช้งานง่ายขึ้น

แผนพัฒนาต่อไป

  • Image Resize ปรับปรุงระบบรูปภาพให้ดีขึ้น
  • Slide Advance Setting พัฒนาระบบสไลด์รูปแบบใหม่ ให้สามารถตั้งค่าการใช้งานได้มากขึ้น

 

ทางทีมพัฒนา MakeWebEasy ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป 

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้

 

Related Post