วิธีการเปลี่ยนพื้นหลังส่วนล่าง

วิธีการเปลี่ยนพื้นหลังส่วนล่าง เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่ง Background ด้านล่างของเว็บไซต์ได้ โดยสามารถเลือกปรับแต่งด้วยการใช้สีหรือรูปภาพ เพื่อให้เว็บไซต์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจัดการได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Design

2. เลือกเมนู Footer

3. เลือก Background

4. การจัดการแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ Footer Background แบ่งเป็น สีกับรูปภาพ และส่วนที่สองคือ Footer Copyright เมื่อใส่ สี/รูปภาพ แล้ว จากนั้นให้กด Save

 

การแสดงผลเมื่อเปลี่ยนพื้นหลังส่วนล่าง

Related Post

Comments

comments