การจัดการระบบเมนูด้านล่าง (Footer)

การจัดการระบบเมนูด้านล่าง (Footer)  เมนูที่จะแสดงอยู่ในส่วนล่างสุดของเว็บไซต์ โดยสามารถแบ่งเมนูเป็นคอลัมน์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบหากในเว็บไซต์มีเมนูเยอะ  โดยสามารถจัดการได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Design

2. เลือกเมนู Footer

3. เลือก Footer menu

 

4.  คลิกที่ปุ่ม Add menu set โดยให้ใส่ชื่อเมนูหัวข้อลงไป และกด Save

 

5. จากนั้นให้คลิกที่ Add menu ใส่ชื่อเมนูย่อยลงไป และกด Save

 

6. เมื่อใส่แล้วจะได้ตามภาพด้านล่าง

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมนูด้านล่าง

Related Post

Comments

comments