วิธีการตั้งค่าเว็บบอร์ด

วิธีการตั้งค่าเว็บบอร์ด Feature ที่สามารถกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับเว็บบอร์ด ทั้ง ตั้งค่าฟอรั่ม , ตั้งค่าผู้ดูแลระบบ , ตั้งค่าผู้เยี่ยมชม โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู More Feature

3. เลือก Forum > Settings

 

4. ตั้งค่าเว็บบอร์ด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

Forum setting - ตั้งค่าฟอรั่ม

  • Show user's IP address - แสดงไอพีแอดเดรสผู้ใช้ เปิด / ปิด
  • Show user's email - แสดงอีเมลผู้ใช้ เปิด / ปิด
  • Show forums - จำนวนที่แสดงกระทู้

 

Admin setting - ตั้งค่าผู้ดูแลระบบ

  • Admin name - ชื่อผู้ดูแลระบบ
  • Admin's email - อีเมลผู้ดูแลระบบ
  • Admin avatar - รูปผู้ดูแลระบบ

 

Visitor setting - ตั้งค่าผู้เยี่ยมชม

  • Visitor avatar - รูปผู้เยี่ยมชม

Related Post

Comments

comments