คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่ารูปแบบบนคอมพิวเตอร์

การตั้งค่ารูปแบบบนคอมพิวเตอร์  เจ้าของเว็บไซต์สามารถเลือกการแสดงผลในส่วนของ Header ได้ เพื่อความสวยงามและเหมาะสมในการจัดวาง โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Design

2. เลือกเมนู Header

3. เลือก Desktop Layout

4. เลือกรูปแบบเรียบร้อยแล้ว กด Save

 

รูปแบบบนคอมพิวเตอร์ มีให้เลือก 3 แบบดังนี้

  • แบบที่ 1

 

ตัวอย่างการแสดงผลแบบที่ 1

 

  • แบบที่ 2

 

 

ตัวอย่างการแสดงผลแบบที่ 2

 

  • แบบที่ 3

 

ตัวอย่างการแสดงผลแบบที่ 3

Related Post