คู่มือการใช้งาน

Instagram API

Instagram API

จะทำให้เว็บไซต์ของคุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Instagram เพื่อให้ใช้งาน Instagram API ต่าง ๆ ได้ ดังนี้

● เพิ่มสินค้าลงเว็บไซต์โดยดึงข้อมูลจากสินค้าใน Instagram
● Instagram Feed (อยู่ในส่วนของ Body Section หน้าแรก) เป็นการดึงข้อมูลรูปภาพจาก Instagram
มาแสดงผลในเว็บไซต์

1. ไปที่ จัดการเว็บ > ตั้งค่าเว็บไซต์ > Instagram API
2. คลิกปุ่มรับ Token ID และทำการเข้าสู่ระบบ Instagram ที่ต้องการเชื่อมต่อ
3. ระบบจะแสดงหมายเลข Token ID ให้ทำการคัดลอกเพื่อนำมาใส่ที่ช่อง Instagram Token ID
4. คลิกปุ่มบันทึก เพื่อเปิดการใช้งานระบบ
5. ระบบ Instagram Feed จะอัพเดทข้อมูลภาพล่าสุดเป็นช่วงเวลาทุก 5 นาที เนื่องจาก Instagram API
มีข้อจำกัดการเรียกใช้ Feed ได้ไม่เกิน 200 ครั้งต่อชั่วโมง หากต้องการอัปเดตให้เป็นข้อมูลล่าสุดทันที
กรุณาคลิกปุ่ม อัพเดทเดี๋ยวนี้

Related Post