กล่องข้อความ

ข้อความ

1. ไปที่ จัดการเว็บ > ข้อมูลการติดต่อ > ข้อความ
2. หน้ากล่องข้อความ จะประกอบไปด้วย

 • ส่วนที่ 1 : ค้นหา โดยสามารถค้นหาจากข้อความ , ประเภทการติดต่อ หรือสถานะข้อความได้

 • ส่วนที่ 2 : ปุ่ม ส่งออกเป็น excel เป็นการดาวน์โหลดข้อมูลการติดต่อทั้งหมดมาในรูปแบบเอกสาร ว่ามีข้อมูลการติดต่อจากลูกค้าคนไหนบ้าง รายละเอียดการติดต่อคืออะไร โดยทำการคลิกที่ปุ่มส่งออกเป็น excel ระบบจะดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลทั้งหมดออกมาให้

 •  ส่วนที่ 3 : แสดงรายละเอียดข้อความ
  – ข้อความ
  – ข้อมูลผู้ติดต่อ
  – ประเภทการติดต่อ
  – IP Address (หากเป็นข้อความก่อกวนหรือสแปมสามารถบล็อค IP ได้ ด้วยสามารถดูวิธีการบล็อค IP Address ได้ที่นี่)
  – วันที่รับข้อความ
  – สถานะข้อความ (รอการตอบกลับ / ตอบกลับแล้ว)

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของการจัดการบทความ

สัญลักษณ์ 1 แว่น : เป็นการคลิกดูรายละเอียดข้อมูลการติดต่อ / ตอบกลับข้อความ
โดยจะแสดงข้อมูล ชื่อลูกค้า , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล์ , ประเภทการติดต่อ และข้อความ
สัญลักษณ์ที่ 2 กล่อง : เป็นกล่องที่ไว้เลือกข้อความ หากต้องการลบข้อมูลการติดต่อ
ออกจากเว็บไซต์ ให้คลิกเลือกที่กล่อง และกดที่ปุ่มลบด้านล่าง


หมายเหตุ : หากต้องการเปิดระบบข้อมูลการติดต่อ เพื่อรับข้อความที่หน้าเว็บไซต์ ต้องทำการสร้างเพจติดต่อ (Contacts) ขึ้นก่อน โดยสามารถดูวิธีการสร้างเพจติดต่อได้ที่นี่