การจัดการคุณสมบัติสินค้า (Size , Color)

ระบบคุณสมบัติสินค้า เป็นการตั้งค่าของสินค้าที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น สินค้า 1 ชิ้น มีหลายขนาด หลายสี แต่ละขนาดหรือสีจะมีราคาที่แตกต่างกัน หรือจำนวนสินค้าที่ต่างกัน โดยสามารถจัดการได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บไซต์
2. ไปที่เมนู สินค้า > คุณสมบัติสินค้า
3. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มคุณสมบัติสินค้า

4. ตั้งชื่อชุดคุณสมบัติสินค้า เช่น คุณสมบัตินี้เป็นของ เสื้อ / ชุดคุณสมบัตินี้เป็นของกางเกง ตามภาพตัวอย่างเป็นชุดคุณสมบัติของชานมไข่มุก
5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

6. จากนั้น คลิกที่ปุ่ม +เพิ่มคุณสมบัติสินค้า

7. ใส่ชื่อคุณสมบัติสินค้า เช่น Size
8. เลือกรูปแบบการแสดงผล จากตัวอย่างเลือกเป็น Dropdown
9. ใส่ตัวเลือกลงไป หากต้องการเพิ่มตัวเลือกให้คลิกที่เครื่องหมาย +
10. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

11. เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วเราจะได้คุณสมบัติสินค้าขึ้นมา จากนั้นให้กด บันทึก กรณีต้องการสร้างเพิ่ม เช่นสร้างสี ก็ให้กลับไปกด +เพิ่มคุณสมบัติสินค้าและทำตามขั้นตอนเดิม

 

คำแนะนำเพิ่มเติม : วิธีนำคุณสมบัติสินค้าไปใส่ในสินค้า ให้ คลิกดูวิธีการจัดการสินค้า

 

ผลลัพธ์เมื่อสินค้า มีคุณสมบัติสินค้า