การจัดการระบบสินค้า

การจัดการระบบสินค้า เพื่อเปิดขายสินค้าออนไลน์ โดยสามารถจัดการสินค้าได้ 2 ประเภท คือ สินค้าประเภท Simple product และ สินค้าประเภท Group product

1. สินค้าประเภท Simple product (สินค้าแบบเดียวไม่มีตัวเลือก Size / Color)

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู สินค้า > สินค้าทั้งหมด
3. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มสินค้า

4. เลือกประเภทสินค้าเป็น Simple product
5. ใส่รหัสสินค้า
6. กรอกข้อมูลสินค้า

7. เลือกรูปภาพสินค้า หากต้องการให้ภาพไหนเป็นรูปภาพหน้าปก ให้คลิกที่แถบสีฟ้าคำว่า รูปปกสินค้า
8. ใส่จำนวนสินค้า และ กำหนดราคาสินค้า

9. เมนูด้านขวามือ เลือกหมวดหมู่ของสินค้า ว่าต้องการให้สินค้าอยู่ในหมวดหมู่ไหน สินค้า 1 ชิ้น อยู่ได้มากกว่า 1 หมวดหมู่
10. เปิด / ปิด ระบบการจัดอันดับคะแนนของสินค้า โดยเจ้าของร้าน

11. กำหนด นํ้าหนักของสินค้า หากสินค้ามีนํ้าหนักเป็น กิโลกรัม ให้แปลงค่าไปเป็นกรัม เช่น 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1000 กรัม โดยนํ้าหนักจะมีผลต่อระบบขนส่ง
12. กำหนดตั้งค่าเฉพาะสินค้า
13. แท็ก ตัวช่วยในการค้นหาภายในเว็บไซต์ รวมถึงตัวช่วยในการติดอันดับ SEO

 

14. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

ผลลัพธ์ตัวอย่างสินค้า ประเภท Simple product

2. สินค้าประเภท Group product (สินค้ามีหลายตัวเลือก Size / Color)

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู สินค้า > สินค้าทั้งหมด
3. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มสินค้า

4. เลือกประเภทสินค้าเป็น Group product
5. ใส่รหัสสินค้า
6. กรอกข้อมูลสินค้า

7. เลือกรูปภาพสินค้า หากต้องการให้ภาพไหนเป็นรูปภาพหน้าปก ให้คลิกที่แถบสีฟ้าคำว่า รูปปกสินค้า

7. เลือกคุณสมบัติของสินค้า ได้คลิกที่ปุ่ม Choose กรณีที่ยังไม่เคยตั้งคุณสมบัติสินค้าให้ไปตั้งค่าที่ เมนูคุณสมบัติสินค้า

9. เลือกชุดคุณสมบัติ > เลือกทั้งหมด / คลิกเลือกเฉพาะที่ต้องการ
10. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

11. เมื่อเลือกคุณสมบัติสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำคุณสมบัติทั้งหมดที่เราเลือกมาแสดงให้กรอกข้อมูล จำนวนสินค้า และ ราคา แยกกัน แต่ละตัวเลือก

12. เมนูด้านขวามือ เลือกหมวดหมู่ของสินค้า ว่าต้องการให้สินค้าอยู่ในหมวดหมู่ไหน สินค้า 1 ชิ้น อยู่ได้มากกว่า 1 หมวดหมู่
13. เปิด / ปิด ระบบการจัดอันดับคะแนนของสินค้า โดยเจ้าของร้าน

14. กำหนด นํ้าหนักของสินค้า หากสินค้ามีนํ้าหนักเป็น กิโลกรัม ให้แปลงค่าไปเป็นกรัม เช่น 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1000 กรัม โดยนํ้าหนักจะมีผลต่อระบบขนส่ง
15. กำหนดตั้งค่าเฉพาะสินค้า
16. แท็ก ตัวช่วยในการค้นหาภายในเว็บไซต์ รวมถึงตัวช่วยในการติดอันดับ SEO

17. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

ผลลัพธ์ตัวอย่างสินค้า ประเภท Group product
คำแนะนำเพิ่มเติม : นำข้อมูลสินค้าไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ สามารถจัดการได้ โดยดูที่คู่มือ จัดการเพจสินค้า