การจัดการรายการสั่งซื้อ

การจัดการ รายการสั่งซื้อ ระบบที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ สามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าได้ ระบบจะแสดงข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรายการสินค้า รวมไปถึงช่องทางการชำระเงิน และการจัดส่ง โดยเจ้าของร้านค้า สามารถจัดการได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู อี-คอมเมิร์ช > รายการสั่งซื้อ

3. คลิกดูรายละเอียดลูกค้า ที่ทำการสั่งซื้อเข้ามา สถานะเมื่อสั่งซื้อเข้ามาแล้ว จะเป็น รอการชำระเงิน

4. คลิกยืนยันว่าลูกค้าได้ชำระเงินเรียบร้อย
5. กรอกข้อมูลวันที่ ที่ลูกค้าทำการชำระเงินเข้ามา ให้ตรงกับหลักฐานการแจ้ง
6. คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน

7. สถานะถูกเปลี่ยน จาก รอการชำระเงิน เป็น ชำระเงินแล้วรอการจัดส่ง หากเจ้าของร้านจัดส่งแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มยืนยัน

8. เมื่อคลิกยืนยันการจัดส่ง ระบบจะแจ้งว่า แน่ใจว่า ยืนยันการจัดส่งหรือไม่ ให้คลิก ยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น จัดส่งสินค้า

9. เมื่อจัดส่งสินค้าแล้ว ให้คลิก แจ้งเลขพัสดุ

10. เพิ่มรหัสพัสดุ โดยระบบจะแสดงข้อมูลลูกค้าให้อัตโนมัติ เจ้าของร้าน แค่ กรอกเลขพัสดุ ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งให้ลูกค้าทราบ