ข้อมูลลูกค้าที่เป็นสมาชิก

ลูกค้า (Customer) เป็นระบบที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าทั้ง ข้อมูลลูกค้าที่เป็นสมาชิก และลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์มีฐานข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด

ลูกค้าสมาชิก

 1. ไปที่จัดการเว็บ > ลูกค้า > สมาชิก
 2. หน้าข้อมูลสมาชิก จะประกอบไปด้วย

ส่วนที่ 1 : ค้นหาด้วยชื่อ , เบอร์โทร , อีเมล / ค้นหาด้วยกลุ่มสมาชิก /ค้นหาสมาชิกการสมัครรับข่าวสาร (หากมีลูกค้าสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ข้อมูลจะแสดงในส่วนนี้)

ส่วนที่ 2 : + เพิ่มสมาชิก ในกรณีที่เจ้าของร้านต้องการเพิ่มสมาชิกเอง ให้คลิกที่ปลุ่มเพิ่มสมาชิก

หน้าเพิ่มสมาชิก จะประกอบไปด้วยการจัดการ 4 ส่วน คือ

 1. ข้อมูลสมาชิก (บังคับกรอกข้อมูล)
 2. ที่อยู่จัดส่ง
 3. ที่อยู่ใบกำกับภาษี
 4. กลุ่มสมาชิก โดยค่าเริ่มต้นสมาชิกจะอยู่ในกลุ่ม สมาชิกทั่วไป หากต้องการสร้างกลุ่มใหม่ สามารถจัดการได้ดังนี้
  • คลิกที่ + เพิ่มกลุ่มสมาชิกใหม่
  • ใส่ชื่อกลุ่มสมาชิก เช่น ลูกค้า VIP
  • ใส่รายละเอียดกลุ่มสมาชิก เช่น ซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท
  • คลิกที่ปุ่มสีฟ้า เพิ่มกลุ่มสมาชิกใหม่ จากนั้นให้เลือกสมาชิกนี้เข้ากลุ่มลูกค้า VIP

ตัวอย่างหน้าลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ สามารถส่งออกเป็น Excel ได้