ข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

ระบบที่เก็บข้อมูลของลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก

  1. ไปที่จัดการเว็บ > ลูกค้า > ไม่เป็นสมาชิก
  2. หน้าลูกค้าไม่เป็นสมาชิก จะประกอบไปด้วย

ส่วนที่ 1 : ค้นหาลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ด้วยชื่อ , เบอร์โทร , อีเมล

ส่วนที่ 2 : ปุ่มส่งออกเป็น Excel

ตัวอย่างหน้าลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ สามารถส่งออกเป็น Excel ได้