ตั้งค่าข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อและบริการ

ตั้งค่าข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อและบริการ

ระบบที่แสดงอยู่ในหน้าสรุปรายการสั่งซื้อ

โดยลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าจะต้องคลิกที่ปุ่ม อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ดังกล่าวแล้ว จึงจะสามารถซื้อสินค้านี้ได้

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ > อี-คอมเมิร์ช > ข้อตกลงและเงื่อนไข
2. แสดงข้อตกลงและเงื่อนไข คลิก เปิด

3. ใส่รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไข ที่ร้านค้าหรือบริษัทกำหนดในการสั่งซื้อและบริการเพื่อให้ลูกค้า
ยอมรับเงื่อนไขก่อนทำรายการสั่งซื้อ

ตัวอย่างการแสดงเงื่อนไขในหน้าสรุปการสั่งซื้อ

4. คลิกที่ปุ่มบันทึก