ตั้งค่าประเภทการติดต่อ

ตั้งค่าประเภทการติดต่อ

1. ไปที่ จัดการเว็บ > ข้อมูลการติดต่อ > ตั้งค่าประเภทการติดต่อ
2. คลิกที่ปุ่ม + สร้างประเภทการติดต่อ


3. ใส่ชื่อ ประเภทการติดต่อ เช่น สอบถามข้อมูลสินค้า , สอบถามข้อมูลบริการหลังการขาย
4. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของการจัดการบทความ

สัญลักษณ์ 1 ปากกา : แก้ไขชื่อประเภทการติดต่อ
สัญลักษณ์ 2 ดวงตา : ในกรณีที่ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลประเภทการติดต่อแสดงที่หน้าเว็บไซต์สามารถกดปิดที่ดวงตาได้ ประเภทการติดต่อนี้ก็จะไม่แสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องลบ
สัญลักษณ์ 3 ถังขยะ : ลบประเภทการติดต่อออกจากเว็บไซต์