ตั้งค่าระบบสมาชิก

  1. ไปที่จัดการเว็บ > ลูกค้า > ตั้งค่าระบบสมาชิก
  2. หน้าตั้งค่าระบบสมาชิก ประกอบไปด้วย
  • ยืนยันการลงทะเบียนสมาชิก เปิด / ปิด

หากเปิดบุคคลทั่วไปที่สมัครสมาชิก จะต้องยืนยันการเป็นสมาชิกผ่านทางอีเมลที่ผู้สมัครระบุไว้ภายใน 48 ชั่วโมง จึงจะถือว่าการเป็นสมาชิกเสร็จสมบรูณ์ ยกเว้นการสมัครสมาชิกด้วย Facebook หรือ Google account

  • แสดงเงื่อนไขในการสมัครสมาชิก เปิด / ปิด

หากการสมัครสมาชิกมีรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องรับทราบก่อนสมัคร สามารถเปิดใช้งานและเขียนรายละเอียดเงื่อนไขได้

  • แสดง Checkbox สมัครรับข่าวสาร เปิด / ปิด

หากเว็บไซต์ต้องการให้ลูกค้ารับข่าวสารของเว็บไซต์ สามารถเปิด Checkbox สมัครรับข่าวสารได้ หากลูกค้าเลือกที่จะรับข่าวสารเราสามารถส่งข้อมูลข่าวสารโฆษณาไปให้ลูกค้าได้

ตัวอย่างหน้าสมัครสมาชิก