ปรับแต่งรูปแบบหน้าเพจ บทความ สินค้า แกลลอรี่ และกล่องข้อความติดต่อ

การปรับแต่งรูปแบบหน้าเพจ บทความ

ไปที่ ออกแบบ > รูปแบบหน้าเพจ> บทความ

 กำหนดรูปแบบบทความ
– รูปแบบรายการบทความ : คอลัมน์ / แถว
– อัตราส่วนภาพ : จัตุรัส / แนวนอน
– รูปแบบการแสดงภาพบทความ : ปรับรูปพอดีกรอบ / ตัดรูปพอดีกรอบ
– ขนาดภาพ : ขนาดมาตรฐาน / ขนาดใหญ่
– ธีม : สว่าง / ทึบ / โปร่งแสง
– จำนวนเนื้อหาต่อ 1 หน้า ( หากมีบทความเกินจำนวนที่เลือกจะถูกจัดหน้า 2 )

● ตั้งค่าบทความ
เปิด / ปิดระบบ ตามต้องการ เมื่อเลือกเรียบร้อย คลิกที่ปุ่มบันทึก

โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

การแสดงข้อมูลของบทความ
– แสดงชื่อบทความ
– แสดงวันที่
– แสดงข้อความเกริ่นนำบทความ
– แสดงชื่อและข้อความเกริ่นนำบทความเต็ม
– แสดงปุ่มอ่านเพิ่มเติม

การแสดงผลในหน้ารายละเอียดบทความ
– แสดงรูปภาพปกบทความ
– แสดงจำนวนผู้เข้าชมบทความ

ตัวอย่างการปรับการแสดงบทความเป็นแบบแถว

ตัวอย่างการปรับการแสดงบทความเป็นแบบคอลัมน์

 

การปรับแต่งรูปแบบหน้าเพจ สินค้า

ไปที่ ออกแบบ > รูปแบบหน้าเพจ> สินค้า

● กำหนดรูปแบบสินค้า
– รูปแบบรายการบทความ : คอลัมน์ / แถว
– อัตราส่วนภาพ : จัตุรัส / แนวนอน
– รูปแบบการแสดงภาพบทความ : ปรับรูปพอดีกรอบ / ตัดรูปพอดีกรอบ
– ขนาดภาพ : ขนาดมาตรฐาน / ขนาดใหญ่
– ธีม : สว่าง / ทึบ / โปร่งแสง
– จำนวนสินค้าต่อ 1 หน้า (หากมีบทความเกินจำนวนที่เลือกจะถูกจัดหน้า 2 )

● ตั้งค่าสินค้า

เปิด / ปิดระบบ ตามต้องการ เมื่อเลือกเรียบร้อย คลิกที่ปุ่มบันทึก

โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

การแสดงข้อมูลของสินค้า
– แสดงชื่อสินค้า
– แสดงรหัสสินค้า
– แสดงข้อความแนะนำสินค้า
– แสดงชื่อและข้อความแนะนำแบบเต็ม
– แสดงราคาสินค้า
– แสดงปุ่มเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า

การแสดงผลในหน้ารายละเอียดสินค้า
– แสดงปุ่ม Facebook Messages

 

ตัวอย่างการแสดงสินค้าแบบคอลัมน์ พร้อมรายละเอียดสินค้า

ตัวอย่างการแสดงสินค้าแบบแถว พร้อมรายละเอียดสินค้า

 

 

การปรับแต่งรูปแบบหน้าเพจ แกลเลอรี

ไปที่ ออกแบบ > รูปแบบหน้าเพจ> แกลเลอรี

● กำหนดรูปแบบแกลเลอรี
– รูปแบบ 3 รูปแบบ
– ธีม : สว่าง / ทึบ / โปร่งแสง
– จำนวนแกลเลอรีต่อ 1 หน้า (หากมีบทความเกินจำนวนที่เลือกจะถูกจัดหน้า 2 )
– รูปแบบการแสดงผลของรูปในอัลบั้ม 2 รูปแบบ

● ตั้งค่าแกลเลอรี่

เปิด / ปิดระบบ ตามต้องการ เมื่อเลือกเรียบร้อย คลิกที่ปุ่มบันทึก

โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

แสดงรายละเอียดแกลเลอรี
– แสดงชื่ออัลบั้ม
– แสดงชื่อหมวดหมู่
– แสดงจำนวนผู้เข้าชม
– ชื่อรูปภาพ
– แสดงวันที่

ตัวอย่างการแสดงผลอัลบั้มแบบวงกลม

ตัวอย่างการแสดงผลอัลบั้มแบบสี่เหลี่ยมเวลาอยู่บนหน้าเว็บจริง

 

 

การปรับแต่งรูปแบบหน้าเพจ ติดต่อเรา

ไปที่ ออกแบบ > รูปแบบหน้าเพจ> ติดต่อเรา

● กำหนดรูปแบบติดต่อเรา
– รูปแบบหน้าเพจติดต่อเรา 2 แบบ
– รูปแบบเซคซั่นติดต่อเรา 5 แบบ

เมื่อเลือกเรียบร้อย คลิกที่ปุ่มบันทึก