ระบบกล่องเก็บไฟล์

ระบบกล่องเก็บไฟล์ ระบบที่ทำการจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดในเว็บไซต์ ทั้งไฟล์เอกสาร และรูปภาพทุกส่วนที่อยู่ในเว็บไซต์ หากต้องการลบไฟล์ต่าง ๆ ออกจากเว็บไซต์อย่างถาวร เพื่อให้มีพื้นที่ในเว็บไซต์ หรือเพิ่มไฟล์ข้อมูลเข้าเว็บไซต์ ก็สามารถจัดการได้ที่ระบบนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู กล่องเก็บไฟล์

3. จัดการกล่องเก็บไฟล์ให้เป็นโฟลเดอร์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเว็บไซต์ ให้คลิกที่ +สร้างโฟลเดอร์ใหม่
4. ใส่ชื่อโฟลเดอร์
5. คลิกที่ปุ่ม สร้างโฟลเดอร์

6. กรณีต้องการอัพโหลดรูปภาพลงกล่องเก็บไฟล์ ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เลือกรูปภาพและอัพโหลดลงกล่องเก็บไฟล์เอาไว้ เพื่อนำไปใช้งานภายหลัง

7. กรณีต้องการลบรูปภาพออกจากเว็บไซต์โดยถาวร ไปให้คลิกที่รูปที่ต้องการลบ จากนั้นกด Remove ที่ด้านขวามือ ก่อนระบบต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ารูปภาพไม่ได้ถูกใช้งานอยู่

8. ส่วนกล่องเก็บไฟล์ประเภทเอกสาร ให้คลิกที่ โฟลเดอร์ Document
9. เลือก File upload เพื่ออัพโหลดเอกสารลงเว็บไซต์
10. เมื่ออัพโหลดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ไฟล์นั้น
11. จากนั้น Copy link ทางด้านขวามือ เพื่อนำไฟล์เอกสารไปใช้งาน

12. การนำไปใช้งาน ให้พิมพ์ข้อความ หรือทำเป็นปุ่ม เพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลดดูข้อมูลในเอกสาร
13. ให้เอาเมาส์คลุมแถบข้อความหรือรูปภาพเอาไว้ และคลิกที่ไอคอนแทรกลิงก์

14. จากนั้นเอา Link ที่เรา Copy ไว้จากกล่องเก็บไฟล์ มาใส่ที่ช่อง URL
15. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

16. จะสังเกตุว่าข้อความ คำว่า Download ตามตัวอย่าง เป็น link ที่สามารถคลิกได้ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก อีกครั้ง

17. เมื่อคลิกบันทึกเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าก็จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นเอกสาร หรือรูปภาพ จากเว็บไซต์ได้