ระบบคูปองส่วนลด

คูปองส่วนลดเป็นการกำหนดโปรโมชั่นอีกรูปแบบหนึ่ง เพิ่มเติมจากระบบโปรโมชั่น เพื่อให้เจ้าของร้านมีตัวเลือกในการกำหนดโปรโมชั่นสำหรับเว็บไซต์ โดยสามารถตั้งค่าได้ที่

1.ไปที่เมนู จัดการเว็บ

2.ไปที่ อี-คอมเมิร์ช

3.คลิกที่ ระบบคูปองส่วนลด

4.วิธีการสร้างคูปอง ให้เราคลิกที่ +สร้างคูปอง

รายละเอียดการสร้างคูปองส่วนลด

 • Coupon name – ตั้งชื่อคูปอง
 • Coupon code – ตั้งรหัส โดยสามารถกดปุ่ม Generate code เพื่อให้ระบบกำหนดรหัสคูปองให้ หรือหากต้องการตั้งหรัสคูปองเองก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยสามารถกำหนดรหัสคูปองได้ คือ รูปแบบต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่และตัวเลข โดยมีความยาว 5-10 ตัวอักษร
 • Coupon condition – เลือกเงื่อนไขสำหรับการตั้งค่าคูปอง สามารถเลือกได้ดังนี้
  • ลด ทันที (%)
  • ฟรี ค่าจัดส่ง
  • ซื้อสินค้าครบ  (THB) ลด ทันที  (THB)
  • ซื้อสินค้าครบ  (THB) ลด ทันที (%)
  • ซื้อสินค้าครบ  (THB) ฟรี ค่าจัดส่ง
  • ซื้อสินค้าครบ  (ชิ้น) ลด ทันที (THB)
  • ซื้อสินค้าครบ (ชิ้น) ลด ทันที (%)
  • ซื้อสินค้าครบ (ชิ้น) ฟรี ค่าจัดส่ง
 • Coupon for – เลือกกลุ่มลูกค้าสำหรับการใช้งานคูปอง ประกอบด้วย
  • สมาชิก
  • ไม่เป็นสมาชิก
 • Promotional products – เลือกสินค้าที่จะจัดโปรโมชั่น โดยสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ
  • สินค้าทั้งหมด
  • หมวดหมู่สินค้า
  • ระบุรายการสินค้า
 • Promotion time – กำหนดช่วงเวลาโปรโมชั่น
 • Limit number of coupon used – กำหนดจำนวนการใช้รหัสคูปอง
 • Preview Coupon – ตัวอย่างการแสดงผลตัวอย่างคูปองก่อนการบันทึกเพื่อใช้งานจริง
 • Coupon color – กำหนดสีคูปอง

เมื่อตั้งค่าทั้งหมดแล้วให้กด บันทึก ได้เลย

 

วิธีเปิกการใช้งาน Section Coupon ในหน้าออกแบบ

1.ให้เราไปที่เมนู ออกแบบ

2.แล้วเลือกที่ ส่วนของเนื้อหา

3.แล้วให้เราคลิกที่ เซคชั่น

 

4.กดปุ่ม Add section – เพื่อเลือกประเภทเนื้อหาที่ตองการแสดง

 • Section name – ตั้งชื่อ Section
 • Choose Section – เลือก Section ที่ต้องการ (จากตัวอย่างเลือกเป็น Coupon)

 

สำหรับ Coupon เมื่อเข้ามาแล้วจะมีการจัดการ 4 ส่วนคือ Manage, Design, Background, Title.

 • Manage – สำหรับเลือกการแสดงผลคูปอง โดยมี 2 รูปแบบ คือ
  • Auto – การเลือกกำหนดอัตโนมัติจากระบบ โดยการเลือกใช้งานจะตามเงื่อนไขประเภทของคูปอง นอกจากนี้ยังกำหนดรูปแบบการเรียง และกำหนดจำนวนการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้

   • Title เป็นส่วนไว้ใส่หัวข้อของ Coupon (ถ้ามี)
    • Background เป็นส่วนที่สามารถตกแต่งภาพพื้นหลังด้วยสีหรือรูปภาพได้Custom – เลือกกำหนดด้วยตัวเอง โดยสามารถกดเลือกคูปองที่ต้องการจากกล่องฝั่งซ้ายได้เลย เมื่อกดเลือกแล้วคูปองที่เลือกจะเข้ามายังกล่องฝั่งขวา
    • Design – เป็นส่วนจัดการเรื่องดีไซน์ความสวยงามของ Coupon โดยสามารถเลือกกำหนดได้ 2 ส่วน คือ ความกว้างของส่วนเนื้อหา และ ระยะห่างระหว่างส่วนของเนื้อหา (เซคชั่น)
    • Background เป็นส่วนที่สามารถตกแต่งภาพพื้นหลังด้วยสีหรือรูปภาพได้
    • Title เป็นส่วนไว้ใส่หัวข้อของ Coupon (ถ้ามี)

6.กดบันทึกเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบเว็บไซต์จะแสดงผล Section Coupon

เพิ่มเติมสำหรับการใช้งานของลูกค้าที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ สามารถกดคัดลอกโค้ดเพื่อใช้งานได้เลยและสามารถกดดูเงื่อนไขการใช้งานได้ตรงคะว่า “เงื่อนไข” เว็บไซต์จะแสดงหน้าจอเงื่อนไขให้ลูกค้าอ่านรายละเอียด

เงื่อนไขสำหรับการใช้งานระบบคูปอง

 • ทุกคูปองสามารถสร้างในช่วงเวลาเดียวกันได้ โดยสามารถใช้สิทธิ์คูปองได้เมื่อเข้าเงื่อนไข
 • กรณีคูปองมีการใช้งานครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถขยายช่วงเวลาการใช้งานคูปองได้