ระบบแบนเนอร์โฆษณา

เป็นระบบที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเจ้าของเว็บไซต์ ในกรณีที่เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียง จำนวนคนเข้าเว็บไซต์เยอะ สามารถเปิดขายพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต์ได้ โดยให้คนที่สนใจมาลงโฆษณาผ่านเว็บเรา แบนเนอร์โฆษณาประกอบไปด้วย

 • แบนเนอร์ทั้งหมด
 • ชุดแบนเนอร์โฆษณา
 • ตำแหน่งโฆษณา

แบนเนอร์ทั้งหมด

1. ไปที่ ไปที่ จัดการเว็บ > ฟีเจอร์อื่น ๆ >  แบนเนอร์โฆษณา > แบนเนอร์ทั้งหมด

2. แบนเนอร์ทั้งหมด จะประกอบไปด้วย

 • ส่วนที่ 1 : ค้นหาแบนเนอร์โฆษณา

 • ส่วนที่ 2 : + เพิ่มแบนเนอร์ โดยมีขั้นตอนการเพิ่มดังนี้

–        แบนเนอร์โฆษณาด้วยรูปภาพ

1. ชื่อแบนเนอร์ : เช่น โฆษณา xxx

2. เลือกประเภทแบนเนอร์ : รูปภาพ

3. อัพโหลดรูปภาพจาก กล่องเก็บไฟล์ โดยคลิกที่ เลือก กดเลือกรูปภาพ  และเพิ่มรูปภาพ หากเป็นรูปจาก Url ให้ Copy Url มาใส่

4. ประเภทลิงก์ มีทั้งหมด 3 ประเภท

 • เพจ : กำหนดให้เมื่อคลิกที่แบนเนอร์แล้วไปยังหน้าเพจในเว็บไซต์ที่ระบุ
 • URL : กำหนดให้เมื่อคลิกที่แบนเนอร์แล้วไปยัง URL ที่กำหนด เช่น Facebook Fanpage
 • ไม่มีลิงก์ : ไม่สามารถคลิกที่แบนเนอร์ได้

5. กำหนดเวลาของแบนเนอร์โฆษณา เริ่มต้นและสิ้นสุด เมื่อสิ้นสุดแล้วโฆษณาจะหายไปจากหน้าเว็บไซต์

6. คลิกที่ปุ่มบันทึก

 

–        แบนเนอร์โฆษณาด้วย Goole Adsense.1. ชื่อแบนเนอร์ : เช่น โฆษณา xxx

1. ชื่อแบนเนอร์ : เช่น โฆษณา xxx

2. เลือกประเภทแบนเนอร์ : Goole Adsense

3. Copy Code Goole Adsense มาใส่ในช่องที่กำหนด

4. กำหนดเวลาของแบนเนอร์โฆษณา เริ่มต้นและสิ้นสุด เมื่อสิ้นสุดแล้วโฆษณาจะหายไปจากหน้าเว็บไซต์

5. คลิกที่ปุ่มบันทึก

 • ส่วนที่ 3 : แสดง แบนเนอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ (ถ้ามี)

 

ชุดแบนเนอร์โฆษณา

เป็นการแสดงผลแบนเนอร์โฆษณาแบบชุดหรือกลุ่ม แสดงแบนเนอร์โฆษณาได้หลายชิ้น โดยสามารถกำหนดเลือกแบบสุ่มหรือเรียงลำดับ

1. ไปที่ ไปที่ จัดการเว็บ > ฟีเจอร์อื่น ๆ >  แบนเนอร์โฆษณา > ชุดแบนเนอร์โฆษณา

2. ชุดแบนเนอร์โฆษณา จะประกอบไปด้วย

 • ส่วนที่ 1 : ค้นหาแบนเนอร์โฆษณา
 • ส่วนที่ 2 : + เพิ่มชุดแบนเนอร์ โดยมีขั้นตอนการเพิ่มดังนี้

1. กำหนด ชื่อชุดแบนเนอร์โฆษณา เช่น ชุดโฆษณา xxx

2. เลือก ประเภทการแสดงแบนเนอร์โฆษณา

   • แสดงแบนเนอร์โฆษณาแบบสุ่ม
   • แสดงแบนเนอร์โฆษณาแบบเรียงลำดับ

3. เลือกแบนเนอร์โฆษณาที่ต้องการจัดชุด (หากยังไม่มีแบนเนอร์โฆษณาให้เลือกให้ไปที่เมนูแบนเนอร์ทั้งหมด และ + เพิ่มแบนเนอร์)

4. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่ม

5. คลิกที่ปุ่มบันทึก ก็จะได้ชุดโฆษณา 1 ชุด/กลุ่ม

 • ส่วนที่ 3 แสดงชุดแบนเนอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ (ถ้ามี)

 

ตำแหน่งโฆษณา

เป็นการกำหนดการแสดงผลของแบนเนอร์โฆษณาว่าจะแสดงผลที่หน้าเพจไหนของเว็บไซต์ และตำแหน่งใดของเว็บไซต์ เช่น เลือกแสดงผลที่หน้าสินค้า ตำแหน่งด้านล่างของเว็บไซต์

 

 1. ไปที่ ไปที่ จัดการเว็บ > ฟีเจอร์อื่น ๆ > แบนเนอร์โฆษณา > ตำแหน่งโฆษณา
 2. ชุดแบนเนอร์โฆษณา จะประกอบไปด้วย
 • ส่วนที่ 1 : ค้นหาแบนเนอร์โฆษณา
 • ส่วนที่ 2 : + สร้างตำแหน่งโฆษณา โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

1. ชื่อตำแหน่งโฆษณา เช่น โฆษณา xxx ตำแหน่ง xxx

2. เพจที่ต้องการแสดงแบนเนอร์โฆษณา มีให้เลือกดังนี้

   • ข่าว / บทความ
   • สินค้าทั้งหมด
   • ชิ้นสินค้า
   • อัลบั้มทั้งหมด
   • อัลบั้ม

3. เลือกแบนเนอร์โฆษณา : แบบ 1 โฆษณา / แบบกลุ่ม

4. กำหนดขนาดแบนเนอร์โฆษณา

5. ตำแหน่งแบนเนอร์โฆษณา : ส่วนบนของเว็บไซต์ / ส่วนล่างของเว็บไซต์

6. จำนวนการแสดงผลแบนเนอร์โฆษณา 1-4

7. คลิกที่ปุ่มบันทึก

 • ส่วนที่ 3 : แสดงตำแหน่งโฆษณาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ (ถ้ามี)