ระบบโปรโมชันส่วนลด

การจัดการระบบโปรโมชั่น (Promotion) เป็นการกำหนดโปรโมชั่นให้กับสินค้าในเว็บไซต์ เจ้าของร้านจะสามารถจัดโปรโมชั่นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถเลือกสินค้าหรือหมวดหมู่ที่ต้องการจัดโปรได้ เลือกช่วงเวลาได้ รวมไปถึงการกำหนดกลุ่มลูกค้าสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ที่

การสร้างโปรโมชันส่วนลด

1.เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2.เลือกเมนู E-Commerce

3.เลือกเมนู Promotion

4.กดปุ่ม Create promotion

5.เลือกประเภทของโปรโมชั่นที่ต้องการสร้างสำหรับเว็บไซต์ โดยจะมีให้เลือก 2 ประเภท คือ

 • โปรโมชั่นส่วนลด (Promotion discount)
 • โปรโมชั่นจัดส่ง (Promotion shipping)

สำหรับ โปรโมชั่นส่วนลด (Promotion discount) มีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

 • Promotion Name – ตั้งชื่อโปรโมชั่น
 • Condition – เลือกเงื่อนไขโปรโมชั่นส่วนลดที่ต้องการ ประกอบด้วย
  • ทุกใบสั่งซื้อ ลด ทันที (THB)
  • ทุกใบสั่งซื้อ ลด ทันที (%)
  • ซื้อสินค้าครบ (THB) ลด ทันที  (THB)
  • ซื้อสินค้าครบ  (THB) ลด ทันที  (%)
  • ซื้อสินค้าครบ  (ชิ้น) ลด ทันที  (THB)
  • ซื้อสินค้าครบ  (ชิ้น) ลด ทันที  (%)
 • Promotion for – เลือกกลุ่มลูกค้าสำหรับการใช้งานโปรโมชั่นส่วนลด ประกอบด้วย
  • สมาชิก
  • ไม่เป็นสมาชิก
 • Promotional products – เลือกสินค้าที่ต้องการจัดโปรโมชั่น โดยสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ
  • สินค้าทั้งหมด
  • หมวดหมู่สินค้า
  • ระบุรายการสินค้า
 • Date range – กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการจัดโปรโมชั่นเมื่อตั้งค่าทั้งหมดแล้วให้กดบันทึก หลังจากการบันทึกแล้ว ระบบจะแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ส่วนของรายละเอียดสินค้า

เงื่อนไขสำหรับการใช้งานระบบโปรโมชั่น

 • โปรโมชั่นส่วนลด และ โปรโมชั่นจัดส่ง สามารถสร้างในช่วงเวลาเดียวกันได้ โดยสามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นได้เมื่อเข้าเงื่อนไข
 • โปรโมชั่นจัดส่งกำหนดให้ใช้กับสินค้าทั้งหมดของเว็บไซต์