รายงานการสั่งซื้อ

อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สำคัญต่อร้านค้าออนไลน์ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจทราบข้อมูลจำนวนการสั่งซื้อ

วิธีดูรายงานการสั่งซื้อ

1. ไปที่ จัดการเว็บ > รายงาน > รายงานการสั่งซื้อ
2. ดูรายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา ทั้งชำระเงินแล้วและยังไม่ชำระเงิน โดยจะ
แสดงรายละเอียดดังนี้
– กราฟรายงานการสั่งซื้อ
– จำนวนการสั่งซื้อทั้งหมด
– ยอดรวมการสั่งซื้อทั้งหมด
– เฉลี่ยการสั่งซื้อทั้งหมด
– ข้อมูลเลขที่ใบสั่งซื้อ , ลูกค้า , วันที่สั่งซื้อ , ราคา , สถานะการสั่งซื้อ


 

นอกจากนี้ยังสามารถดูในรูปแบบเอกสารได้โดยการ คลิกที่ปุ่ม ส่งออกเป็น Excel