รายงานภาษีการขาย

วิธีดูรายงานภาษีการขาย

1. ไปที่ จัดการเว็บ > รายงาน > รายงานยอดขาย
2. ดูรายละเอียดข้อมูลภาษีการขายทั้งหมดโดยจะแสดงรายละเอียดดังนี้
– กราฟรายงานภาษีการขาย
– ภาษีรวมทั้งหมด
– มูลค่าสินค้าทั้งหมด
– มูลค่ารวมทั้งหมด
– ข้อมูลเลขที่ใบสั่งซื้อ , เลขที่ใบกำกับภาษี , วันที่ , นามผู้ซื้อ , หมายเลขผู้เสียภาษี มูลค่า
สินค้า , ภาษีมูลค่ารวม , มูลค่ารวม

เราสามารถดูในรูปแบบเอกสารได้โดยการ คลิกที่ปุ่ม ส่งออกเป็น Excel