รายงานยอดขาย

อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สำคัญต่อร้านค้าออนไลน์ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจทราบข้อมูลยอดขายของเว็บไซต์

วิธีการดูรายงานยอดขาย

1. ไปที่ จัดการเว็บ > รายงาน > รายงานยอดขาย
2. ดูรายละเอียดข้อมูลการยอดขายทั้งหมด ว่าในแต่ละช่วงขายได้เท่าไหร่ โดยจะแสดงรายละเอียดดังนี้

นอกจากนี้ยังสามารถดูในรูปแบบเอกสารได้โดยการ คลิกที่ปุ่ม ส่งออกเป็น Excel