เปิดใช้งานเมนูด้านข้างของเว็บไซต์

การเปิดใช้งานส่วนด้านข้าง

เมนูที่แสดงผลในส่วนด้านข้างของเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะใช้กับเว็บไซต์ที่มีรายการสินค้าเยอะ และต้องการให้ลูกค้าหาสินค้าได้ง่าย ๆ จากหมวดหมู่เมนูด้านข้าง โดยเมนูส่วนข้าง จะมีเมนูย่อยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

 

1.เมนูด้านข้าง
การสร้างเมนูด้านข้างจะต้องไม่ซํ้าซ้อนกับเมนูด้านบน

 • แถบจัดการ

1. ไปที่ ออกแบบ > ส่วนด้านข้าง > เมนูด้านข้าง
2. เลือกแถบจัดการ คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มเมนู

 

3. ใส่ชื่อเมนูที่ต้องการให้เป็นเมนูด้านข้าง

4. กำหนดประเภทของลิงก์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

  • URL ใช้ในกรณีต้องการให้คลิกเมนูแล้วไปที่เนื้อหานอกเว็บไซต์ เช่น ลิงก์ไปที่ Facebook หรือ ลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่น โดยการ Copy URL มาวาง
  • เพจ ใช้ในกรณีที่มีเนื้อหาข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้ว โดยเลือกเพจที่ต้องการแสดงเป็นเมนู
  • ตำแหน่งในเพจ ใช้ในกรณีที่ต้องการให้เว็บไซต์เป็นเพจหน้าเดียว (Single Page) เช่น เมนูติดต่อเรา เมื่อคลิกที่เมนูติดต่อเรา เว็บไซต์จะเลื่อนลงมาให้อัตโนมัติที่เซคชั่นติดต่อเรา
  • ไม่มีลิงค์ ใช้ในกรณีที่สร้างเมนูหลัก และ เมนูย่อย โดยไม่ต้องการให้คลิกที่เมนูหลักได้ ให้แสดงเป็นหัวข้อเมนูเท่านั้น

5. เปิดเป็นหน้าต่างใหม่ หากต้องการคลิกที่เมนูแล้วเปิดเป็นหน้าต่างใหม่ ให้เลือกในส่วนนี้ จะใช้ในกรณีที่เมนูนั้นมีการออกนอกเว็บไซต์ ป้องกันการเปิดทับเว็บไซต์หลัก

6. คลิกที่ปุ่มบันทึก

 

 • แถบหัวข้อเมนู

1. ไปที่ ออกแบบ > ส่วนด้านข้าง > เมนูด้านข้าง
2. เลือกแถบหัวข้อเมนู
3. ใส่ข้อความหัวข้อเมนูเช่น เลือกหมวดหมู่สินค้า
4. คลิกที่ปุ่มบันทึก

 

ตัวอย่างการเปิดใช้งานเมนูด้านข้าง

 

 

2. Widget วิดเจ็ต
เป็นระบบฟังก์ชั่นการใช้งานเล็ก ๆ ที่สามารถเปิด / ปิด การใช้งาน จะอยู่ในบริเวณเมนูด้านข้าง

1. ไปที่ ออกแบบ > ส่วนด้านข้าง > เมนูด้านข้าง
2. เปิดวิตเจ็ต ที่ต้องการใช้งาน หรือกดปิดวิตเจ็ตหากไม่ต้องการใช้งาน

● All Product Category – แสดงรายละเอียดหมวดหมู่สินค้าที่เมนูข้าง
 Product Item Box – แสดงรายการสินค้า สามารถตั้งค่าได้สูงสุด 10 รายการ
● Side menu – เปิดระบบเมนูข้าง
● Facebook likebox – ระบบกล่องเฟซบุ๊ก ใช้ได้กับ Footer Layout ที่ 2
● Banner – ระบบแบนเนอร์ เช่น สร้างแบนเนอร์ตรวจสอบเลขพัสดุ
● Text – ระบบข้อความ สามารถใส่รายละเอียดข้อความได้ตามที่ต้องการ

 

 

3. พื้นหลังเมนูข้าง
สามารถตั้งค่าพื้นหลังได้ 2 แบบคือ

● ตั้งค่าพื้นหลังเป็นสี
กำหนดสีพื้นหลังตามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มบันทึก

ตัวอย่างการใช้พื้นหลังเมนูด้านข้างเป็นสี

 

● ตั้งค่าพื้นหลังเป็นรูปภาพ
1. เลือกภาพพื้นหลังโดยคลิกที่ปุ่มเลือก จากนั้นคลิกเพิ่มรูปภาพ


 

2. เลือกการแสดงผลของภาพพื้นหลัง

   • เต็มจอ คือ ไม่ว่าจะอัพรูปภาพมาขนาดแค่ไหน ภาพจะถูกขยายให้เต็ม
   • แสดงซํ้าในรูปแบบตาราง คือ ในกรณีที่อัพโหลดรูปภาพขนาดเล็กภาพจะถูก
    แสดง ซํ้าไปเรื่อย ๆ จนเต็มพื้นที่ทั้งหมด
   • ขนาดจริง คือ หากรูปภาพขนาดเล็ก พื้นหลังก็จะเหลือพื้นที่สีขาว แต่ถ้าอัพโหลดรูปขนาดพอดี
    ภาพก็จะเต็มพื้นที่ เป็นขนาดจริงของรูปที่อัพโหลด

ตัวอย่างการแสดงภาพพื้นหลังแบบเต็มจอ

ตัวอย่างการแสดงภาพพื้นหลังซ้ำในรูปแบบตาราง