เปิด / ปิด ใช้งาน ระบบตัวนำทางเว็บไซต์ และ ระบบไว้อาลัย เว็บไซต์สีเทา

ระบบตัวนำทางเว็บไซต์

เป็นเครื่องมือที่ใช้นำทางผู้ใช้เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ส่วนไหนของเว็บไซต์ สำหรับส่วนนี้ เราแนะนำให้เปิดการใช้งานไว้ เพราะตัวนำทางเว็บไซต์ (Breadcrumb Navigation) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO ด้วย

ตัวอย่างเปิดใช้งานตัวนำทางเว็บไซต์ (Breadcrumb Navigation)

วิธีการเปิด / ปิด ระบบตัวนำทางเว็บไซต์

  1. ไปที่เมนู ออกแบบ > ปรับแต่ง > ตัวนำทางเว็บไซต์
  2. กดที่ปุ่มเปิด หรือ ปิดการใช้งาน
  3. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

 

ระบบไว้อาลัย
ช่วยปรับลดสีบนหน้าเว็บไซต์ หรือ การใส่ริบบิ้นเพื่อแสดงความถวายอาลัย ยกตัวอย่างในเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิธีการเปิดระบบไว้อาลัย

1. ไปที่เมนู ออกแบบ > ปรับแต่ง > ระบบความถวายอาลัย
2. กดที่ปุ่มเปิด หรือ ปิดการใช้งาน โดยมีให้เลือกดังนี้

● ริบบิ้น
● โทนเว็บสีเทา (ปรับเป็น 60 %)

 

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์บน Desktop ขณะเปิดใช้งานโทนเว็บสีเทา

 

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์บน Moblie ขณะเปิดใช้งานโทนเว็บสีเทา