วิธีการตั้งค่าระบบภาษา

วิธีการตั้งค่าระบบภาษา Feature ที่เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีภาษาในเว็บไซต์ตั้งแต่ 2 ภาษาขึ้นไป โดยสามารถจัดการภาษาในเว็บไซต์ได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู Site Setting

3. เลือก Multi language settings

 

4.  ระบบจะ Default ภาษาที่เจ้าของเว็บไซต์เลือกตอนเปิด Package อยู่แล้ว หากต้องการเพิ่มภาษา ให้คลิกที่ Add Package

 

5. เลือกภาษาที่ต้องการ ระบบของทาง Makewebeasy ตอนนี้รองรับทั้งหมด 15 ภาษา รวมภาษาไทย จากนั้นกด Save

 

6. ระบบจะแสดงภาษาที่สองมาให้ หากต้องการเลือกภาษาหลักใหม่ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกสีเขียว Default language ตรงภาษานั้น ๆ

 

วิธีการเปิดระบบภาษาเพื่อให้ใช้งานในหน้าเว็บไซต์

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Design

2. เลือกเมนู Header

3. เลือก widget

4. เปิดระบบ Language เป็น On

Related Post

Comments

comments