วิธีการเพิ่มเนื้อหาเว็บไซต์, คู่มือการใช้งาน
วิธีการเพิ่มเนื้อหาเว็บไซต์, คู่มือการใช้งาน

จะเพิ่มหน้าเพจใหม่ ในเว็บไซต์ ทำอย่างไร ?

Q: จะเพิ่มหน้าเพจใหม่ ในเว็บไซต์ ทำอย่างไร ?
1. เลือกหมวดหมู่ Design
2. เลือก หัวข้อ Page
3. กดปุ่ม +เพิ่มเพจ แล้วเลือกเพจที่ท่านต้องการครับ

Favicon (2)


Related Post