การตรวจสอบชำระเงินออนไลน์

การตรวจสอบชำระเงินออนไลน์ สำหรับเว็บไซต์ที่เปิดช่องทางการชำระเงิน แบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เจ้าของร้านสามารถเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดได้ เมื่อลูกค้าแจ้งเข้ามาผ่าน ระบบ Online payment  โดยสามารถจัดการได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู E-Commerce

3. เลือก Online payment  - การตรวจสอบชำระเงินออนไลน์

 

4. สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังนี้

  • Payment date - วันที่ชำระเงิน
  • Order code - เลขที่ใบสั่งซื้อ
  • Customer - ลูกค้า
  • Amount - จำนวนเงิน
  • Payment type - ช่องทางการชำระเงิน
  • Detail แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม (ชื่อ-นามสกุล , อีเมล . เบอร์โทรศัพท์ , หมายเหตุ)

Related Post

Comments

comments