การจัดการรูปแบบหน้าเว็บไซต์ (Page Layout), คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการตกแต่ง หน้าเพจสินค้า

หากเจ้าของเว็บไซต์ต้องการที่จะเลือกรูปแบบการแสดงสินค้า เลือกทีมสีสินค้า กำหนดจำนวนสินค้าต่อหน้า หรือตั้งค่าการแสดงผลชิ้นสินค้าที่แสดงในทุกๆ หน้าสินค้าในเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้ามาปรับแต่งได้ในส่วนนี้

วิธีการตกแต่ง หน้าเพจสินค้า

1.ไปที่ Design

2.เลือก Page Layout

3.เลือก Product

1

4.ระบบสามารถตั้งค่า รูปแบบของเพจสินค้าดังนี้

  ถ้าต้องการเปิดการใช้งานให้เปิดเป็น On

4.1 Layout Style คือ กำหนดรูปแบบการแสดงผลหน้าสินค้า

4.2 Theme คือ การเปลี่ยนสีพื้นหลัง ธีม ของสินค้า

4.3 Product per page คือ การกำหนดจำนวนสินค้าขึ้นมาโชว์ต่อหน้า

4.4 แสดงรายละเอียดแบบเต็ม คือ สามารถกำหนดได้ว่าจะให้รายละเอียดสินค้าที่เพิ่มเข้าไปโชว์ทั้งหมด หรือจะให้ระบบฟิกตัดคำให้อัตโนมัติ

4.5 แสดงรหัสสินค้า  สามารถเปิดปิดรหัสสินค้าได้

4.6 Product name   สามารถเปิดปิดชื่อสินค้าได้

4.7 Intro สามารถเปิดปิดคำขึ้นต้นหน้าสินค้าได้

4.8 Price สามารถเปิดปิดราคาสินค้าได้

4.9 Add to cart button  สามารถเปิดปิดตะกร้าสินค้าได้

2

3

5. จากนั้นกดบันทึก เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างที่แสดง

4

 

Related Post