หน้าข่าว/บทความ คือหน้าสำหรับแสดงบทความต่างๆที่เราสร้างไว้ในเว็บไซต์ เจ้าของเว็บสามารถเข้ามาปรับแต่งรูปแบบการแสดงผล เลีก theme กำหนดจำนวนบทความที่จะแสดงผลต่อหนึ่งหน้า และกำหนดรูปแบบการแสดงชิ้นบทความได้ในส่วนนี้

วิธีการตกแต่ง หน้าเพจข่าว/บทความ

1.ไปที่ Design

2.เลือก Page Layout

3.เลือก Content

1

เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเจอส่วนต่างๆ ดังนี้

4.ส่วนของ Layout Style คือ รูปแบบการแสดงผลของ ข่าว/บทความ ที่โชว์ด้านหน้า ซึ่งมีให้เลือก 2 รูปแบบ

5.ส่วนของ Theme คือ การเปลี่ยนสีพื้นหลัง ข่าว/บทความ

6.ส่วนของ Content per page คือ การกำหนด ข่าว/บทความ ที่โชว์ต่อหน้า

2

7.ส่วนของ Content Archive Display

คือ การเปิดปิดการแสดงบน Content  ถ้าต้องการใช้งานให้เปิดเป็น On เช่น

 

Content name คือ การแสดงชื่อของ ข่าว/บทความ

Intro คือ การแสดงคำขึ้นต้นของ ข่าว/บทความ

Date คือ การแสดงวันที่โพสต์ ข่าว/บทความ

View more คือ การกำหนดให้ ข่าว/บทความ สามาถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

3

8.เมื่อกำหนดตามที่ต้องการแล้ว บันทึก

9.ตัวอย่างการแสดงผล

4

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments