การจัดการ Stock สินค้า

การจัดการ Stock สินค้า เหมาะสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่มีสินค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ สามารถทำการจัดการ Stock สินค้าได้ง่ายๆ โดยมีวิธีการดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู Product

3. เลือก Inventory - การจัดการ Stock สินค้า

 

4. ระบบจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมด ให้กรอกจำนวน Stock สินค้าที่ต้องการ ในช่อง Update inventory แล้วคลิกที่ปุ่ม Save ของสินค้านั้น ๆ

 

Related Post

Comments

comments