การจัดการระบบภาษี (TAX)

การจัดการระบบภาษี (TAX) การเปิดร้านค้าออนไลน์ เจ้าของร้านจะต้องดำเนินการเสียภาษี  โดยสามารถตั้งค่าระบบเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู Product

3. เลือก Tax - ภาษี

 

4. จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Add tax condition

 

 

 

 

 

 

5. ใส่รายละเอียดตามด้านล่าง จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Save

  • Add the destination - เพิ่มจุดปลายทาง (ประเทศ)
  • State/Province/Region - รัฐ/จังหวัด/ภูมิภาค
  • Tax rate - อัตราภาษี

 

 

ตัวอย่างเมื่อสั่งซื้อสินค้า ระบบมีการคำนวนภาษีให้อัตโนมัติ (ถ้าอัตราภาษีเป็น 0 จะไม่แสดงผลการคิดภาษีในใบสั่งซื้อสินค้า)

Related Post

Comments

comments