คู่มือการใช้งาน

วิธีเพิ่มเซคชั่นแสดงคูปองส่วนลด (Discount Coupon)

การเพิ่มเซคชั่นแสดงคูปองส่วนลด (Discount Coupon)  สามารถเปิดใช้งานส่วนของการออกแบบเพื่อแสดงผลคูปองที่ตั้งค่าไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เลือกการจัดการที่แถบเมนู Design

2.เลือกเมนู Body

3.เลือก Section

4.กดปุ่ม Add section – เพื่อเลือกประเภทเนื้อหาที่ต้องการแสดง

 • Section name – ตั้งชื่อ Section
 • Choose Section – เลือก Section ที่ต้องการ (จากตัวอย่างเลือกเป็น Coupon)

5.สำหรับ Coupon เมื่อเข้ามาแล้วจะมีการจัดการ 4 ส่วนคือ Manage, Design, Background, Title.

 • Manage – สำหรับเลือกการแสดงผลคูปอง โดยมี 2 รูปแบบ คือ
  • Auto – การเลือกกำหนดอัตโนมัติจากระบบ โดยการเลือกใช้งานจะกำหนดตามเงื่อนไขประเภทของคูปอง นอกจากนี้ยังกำหนดรูปแบบการเรียง และกำหนดจำนวนการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้

   • Title เป็นส่วนไว้ใส่หัวข้อของ Coupon (ถ้ามี)
    • Background เป็นส่วนที่สามารถตกแต่งภาพพื้นหลังด้วยสีหรือรูปภาพได้Custom – เลือกกำหนดด้วยตัวเอง โดยสามารถกดเลือกคูปองที่ต้องการจากกล่องฝั่งซ้ายได้เลย เมื่อกดเลือกแล้วคูปองที่เลือกจะเข้ามายังกล่องฝั่งขวา
    • Design – เป็นส่วนจัดการเรื่องดีไซน์ความสวยงามของ Coupon โดยสามารถเลือกกำหนดได้ 2 ส่วน คือ ความกว้างของส่วนเนื้อหา และ ระยะห่างระหว่างส่วนของเนื้อหา (เซคชั่น)
    • Background เป็นส่วนที่สามารถตกแต่งภาพพื้นหลังด้วยสีหรือรูปภาพได้
    • Title เป็นส่วนไว้ใส่หัวข้อของ Coupon (ถ้ามี)

6.กดบันทึกเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบเว็บไซต์จะแสดงผล Section Coupon

เพิ่มเติมสำหรับการใช้งานของลูกค้าที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ สามารถกดคัดลอกโค้ดเพื่อใช้งานได้เลยและสามารถกดดูเงื่อนไขการใช้งานได้ตรงที่คำว่า “เงื่อนไข” เว็บไซต์จะแสดงหน้าจอเงื่อนไขให้ลูกค้าอ่านรายละเอียด

เงื่อนไขสำหรับการใช้งานระบบคูปอง

 • ทุกคูปองสามารถสร้างในช่วงเวลาเดียวกันได้ โดยสามารถใช้สิทธิ์คูปองได้เมื่อเข้าเงื่อนไข
 • กรณีคูปองมีการใช้งานครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถขยายช่วงเวลาการใช้งานคูปองได้

 

Related Post