คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce)

การตั้งค่าภาษี ( Tax )

1. มาที่หมวดหมู่ E-Commerce2. เลือก Tax3. กดปุ่ม เพิ่มเงื่อนไขภาษี4. กรอกรายละเอียด แล้วกดบันทึกตั้งค่าภาษี1ตั้งค่าภาษี2

Related Post