การจัดการระบบขนส่ง

การจัดการระบบขนส่ง เป็นการเพิ่มเงื่อนไขการขนส่งให้ลูกค้า โดยสามารถกำหนดอัตราค่าขนส่งได้ ยกตัวอย่างเช่น คิดราคาค่าขนส่งตามน้ำหนัก หรือคิดราคาค่าขนส่งตามราคา โดยสามารถจัดการได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู E-Commerce

3. เลือก Shipping - ขนส่ง

 

4. เมื่อเข้ามาแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม + Add County เพื่อเพิ่มประเทศ

 

 

5. เลือกประเทศ เป็นประเทศไทย แล้วกด Save

 

6. กดปุ่มเพิ่มเพิ่มบริการส่งสินค้า ใส่ชื่อประเภทของการขนส่ง เช่น พัสดุลงทะเบียน , EMS เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save

 

7. เมื่อ save เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าจะมีรายละเอียดคำว่า พัสดุลงทะเบียนขึ้นมา ให้คลิกที่ เพิ่มอัตราค่าบริการ ใส่รายละเอียดราคาขนส่งตามที่ต้องการ

ประเภทการขนส่งจะมี 3 ประเภท คือ
คิดค่าขนส่งตามราคา (ช่วงราคา , ราคาเริ่มต้น)
คิดค่าขนส่งตามนํ้าหนักสินค้า (ช่วงนํ้าหนัก , นํ้าหนักเริ่มต้น)
คิดค่าขนส่งตามจำนวนสินค้า (ช่วงจำนวนสินค้า , จำนวนสินค้าขั้นตํ่า)

 

ตัวอย่างเพิ่มอัตราค่าบริการ คิดค่าขนส่งตามราคา (ราคาเริ่มต้น)

  • Type - ประเภทการขนส่ง ตามตัวอย่างเลือก คิดค่าขนส่งตามราคา
  • Price range - ช่วงราคาเริ่มต้นคือ 0 หมายความว่าเมื่อราคา 0 บาทขึ้นไป ค่าขนส่งพัสดุลงทะเบียนจะคิด 50 บาท
  • Price - ราคาค่าขนส่ง

 

การแสดงผลระบบขนส่งหน้าเว็บไซต์

Related Post

Comments

comments