วิธีการเปลี่ยนพื้นหลังส่วนข้าง

วิธีการเปลี่ยนพื้นหลังส่วนข้าง เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่ง Background ด้านข้างของเว็บไซต์ได้ โดยสามารถเลือกปรับแต่งด้วยการใช้สีหรือรูปภาพ เพื่อให้เว็บไซต์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยสามารถจัดการได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Design

2. เลือกเมนู Side

3. เลือก Background

4. เลือกว่าจะปรับแต่งด้วยการใช้สีหรือรูปภาพ จากนั้นกด Save

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อเปลี่ยนพื้นหลังด้านข้าง

Related Post

Comments

comments