วิธีการตั้งค่า Spam IP address

วิธีการตั้งค่า Spam IP address   Feature ที่เจ้าของเว็บไซต์สามารถจัดการป้องกันการโพสข้อความที่เป็นถูกมองว่าเป็น spam จากหน้าแจ้งการชำระเงิน หน้าติดต่อเรา และเว็บบอร์ด โดยการบล็อค IP address ของผู้ที่กระทำผิดซ้ำๆ ได้ โดยสามารถจัดการได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู Site Setting

3. เลือก Spam IP address

 

 

4. คลิกที่ Add banned IP Address จากนั้นใส่หมายเลข IP Address ที่ต้องการบล็อก และกด Save

 

เมื่อดำเนินการ เพิ่มหมายเลข IP address แล้ว หมายเลข IP address  นั้นๆ จะไม่สามารถโพสในเพจแจ้งการชำระเงิน เพจติดต่อเรา และเพจเว็บบอร์ดได้

Related Post

Comments

comments