ภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อารียา  ศรีประเสริฐ (มหาวิทยาลัยอีสต์เอเชีย) สรุปว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  คือ  การซื้อ การขาย หรือ การแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ  และข้อมูลข่าวสาร  ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (Kalakota and Whinston (1997)  ในที่นี้หมายรวมถึงการค้าทุกประเภทที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Blog-Song-Tax2

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับภาษีอีคอมเมิร์ซ  แต่ผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังคงต้องเสียภาษีภายใต้ประมวลกฏหมายและรัษฏากรเหมือนธุรกิจอื่นๆและบังคับใช้กับทุกธุรกิจรวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้วย

Blog-Song-Tax3

ดังนั่นเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาร้านค้าต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเมื่อสินค้าส่งออกไปให้กับลูกค้าลูกค้าที่สั่งซื้อก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะจ๊ะ

 

banner-mweonblog01

 

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Comments

comments